Rehabilitering för hela kroppen

Rehabilitering är ett väldigt brett ämne, men för att förklara det enkelt kan man säga att det handlar om att återställa en fysisk eller psykisk funktionsförmåga. Rehabilitering kan användas vid olika sjukdomar eller efter skador, och målet är att bli så återställd som möjligt. Det kan handla om att kunna återgå till sitt arbete eller att få en så fungerande vardag som möjligt till exempel.
rehabträning

Rehabträning

Efter en skada behöver träningen anpassas. Rehabiliteringsträning syftar till att återföra full funktion efter skada. Rehabträning är vanlig vid fotledsstukning, ryggskott, ont i knät och traumatiska skador som frakturer och nervskador med mera.
Berätta mer
typer av rehabilitering

Typer av rehabilitering

Det finns flera olika typer av rehabilitering, och vilken som behövs beror på vilken typ av sjukdom eller skada det handlar om. Många gånger behövs också flera olika delar, samtidigt eller efter varandra. Här går vi igenom olika typer av rehabilitering.
Berätta mer
forskning rehab

Forskning

Rehabiliteringsforskning handlar om att förstå naturlig återhämtning, varför det kan variera mellan människor och vilka processer som kan hjälpa. Forskningen ser metoder som hjälper människor att förbättra sin grundläggande funktion.
Berätta mer

Rehabilitering kan innebära sådant som träning och hjälpmedel. Om man har ett arbete så har arbetsgivaren ett ansvar för rehabilitering på arbetsplatsen, vilket kan innebära till exempel anpassningar på arbetsplatsen.

Ordet rehabilitering är ett samlingsbegrepp för flera olika åtgärder. Det alla har gemensamt är att syftet är att återställa hälsan så långt det är möjligt, och ofta är målet även att personen ska kunna återgå till arbetet. Vilka åtgärder som är nödvändiga beror på vilken skada eller sjukdom man har, ibland handlar det till exempel om medicinska åtgärder och andra gånger om psykologiska, och ibland behövs flera olika delar.

När målet är att kunna återgå till arbetet, vilket det ofta är, så försöker man undvika en lång sjukfrånvaro. Detta eftersom det blir svårare att komma tillbaka till arbetet efter en längre frånvaro. Av den anledningen är anpassningar på arbetsplatsen en viktig del i rehabiliteringen, och en arbetsanpassning kan vara tillfällig eller permanent beroende på vilken typ av skada eller sjukdom man har.

Det är alltid flera instanser som samverkar under en rehabilitering, till exempel läkare och arbetsgivare samt den som är sjuk eller skadad. Beroende på vilken typ av rehabilitering man behöver så kan det variera vem som har huvudansvaret. Vid medicinsk rehabilitering är det till exempel sjukvården som har huvudansvaret, vid en arbetsplatsinriktad rehabilitering ligger huvudansvaret hos arbetsgivaren och så vidare.

Rehabilitering är som sagt ett brett ämne som kan handla om många olika saker, och hur rehabiliteringen ser ut beror helt på vad det handlar om. Rehabilitering kan behövas efter en bilolycka eller efter en stroke, men också vid utbrändhet eller psykiska störningar.

Inom rehabilitering förekommer många olika yrkesgrupper, beroende på vilka behov som finns. När det gäller medicinsk rehabilitering så kan det till exempel behövas sjukgymnast, audionom, arbetsterapeut, kurator, psykolog och logoped. Exakt vad som behövs beror förstås helt på vilken skada eller sjukdom det handlar om.


recovery vägen till rehabkvinnlig doktor

Vad är rehabilitering?

Begreppet rehabilitering används inom sjukvård, socialvård och kriminalvård. Rehabilitering används för att återställa den fysiska eller psykiska funktionsförmågan så långt det är möjligt. Såväl målet med rehabiliteringen som tillvägagångssättet varierar väldigt mycket, beroende på vilken sjukdom eller skada det handlar om.

Rehabilitering kan behövas av många olika anledningar. Det kan handla om olyckor av olika slag, olika sjukdomar som till exempel stroke, utbrändhet, psykiska sjukdomar och mycket annat. Kort sagt behövs rehabilitering om man av någon anledning har förlorat sociala, fysiska eller psykiska förmågor.

När rehabilitering behövs så planeras den tillsammans med den som är sjuk eller skadad, alternativt vårdnadshavaren om det handlar om ett barn. Vad som behövs är förstås väldigt individuellt men det kan handla om träning, samtal med psykolog eller terapeut, besök hos logoped och/eller audionom och så vidare.

Free Appointment Booking

NYU Dentistry has also established a global network
BOOK AN APPOINTMENT