Rehabilitering vid utmattningssyndrom

Även vid utbrändhet behövs ofta rehabilitering, inte minst för att komma tillbaka till arbetet. Här varierar det förstås mycket vad man behöver, och hur rehabiliteringen ser ut. Ofta krävs en lång rehabilitering, även om det många gånger är möjligt att gå tillbaka till arbetet hyfsat tidigt med hjälp av arbetsplatsanpassningar.

När det gäller utmattningssyndrom är återgången till arbetet lite mer komplicerat. Även här kan det vara lättare att komma tillbaka om frånvaron inte blivit allt för lång, men samtidigt finns det risker med att återgå till arbetet för tidigt.

Många gånger börjar man med att återgå till arbetet på deltid, samtidigt som man är deltidssjukskriven. Ofta kan återgången till arbetet behöva ske stegvis och långsamt, för att undvika att symptomen på utmattningssyndromet ska förvärras igen. Det är helt enkelt viktigt att skynda långsamt.

Vid utmattningssyndrom är vila och återhämtning viktigt. Det är dock också viktigt att vara fysisk aktiv, eftersom motion är viktigt för hälsan och dessutom gör oss mer stresståliga. Även om man redan har drabbats av utmattningssyndrom så kan träning hjälpa till på vägen tillbaka.

Många gånger är även terapi viktigt. Det kan handla om regelbundna samtal med en psykolog eller kurator, men också om mer specifika behandlingsmetoder som kognitiv beteendeterapi.

När det är dags att återgå till arbetet så kan det vara en bra idé att mjukstarta. Det kan handla om att hälsa på några gånger först, och bara vara på arbetsplatsen en stund utan några krav. Det kan också handla om att gå tillbaka på deltid först, och sedan öka tid vartefter.

På arbetsplatsen kan det behövas anpassningar, även när det inte handlar om en fysisk sjukdom. Då handlar det oftast om anpassning av arbetsuppgifter eller arbetstider. Det kan vara nödvändigt att få ett annat jobb hos samma arbetsgivare. Anpassningarna kan dock handla om vad som helst, till exempel att man har behov av flera pauser eller liknande.

Ibland finns det ingen möjlighet att göra de anpassningar som behövs på arbetsplatsen. Det kan till exempel handla om att den typen av arbete är för stressigt, och att det inte är lämpligt att återgå till det efter att man har varit sjukskriven för utmattningssyndrom. Då kan det helt enkelt bli nödvändigt att byta arbetsplats helt, om arbetsgivaren inte kan erbjuda ett lämpligare arbete.

Free Appointment Booking

NYU Dentistry has also established a global network
BOOK AN APPOINTMENT