Rehabilitering vid stroke

Stroke är ett samlingsnamn för hjärtinfarkt och hjärnblödning. Efter en stroke behövs rehabilitering, och i de flesta fall en långvarig rehabilitering. Man kan dock bli helt återställd efter en stroke, och desto yngre man är desto större är sannolikheten att man blir helt återställd.

När det gäller rehabilitering efter en stroke så är den tidiga rehabiliteringen en viktig del, och avgörande för ett bra resultat. Oftast börjar denna redan på strokeenheten och det görs tillsammans med ett team av vårdpersonal, arbetsterapeuter, logopeder och fysioterapeuter.

Efter den tidiga rehabiliteringen utvärderar man om det behövs någon vidare rehabilitering, och i så fall vilken typ av rehabilitering. Rehabiliteringen är viktig för att motarbeta effekterna av följdskador, och återställa den funktionalitet som har förlorats genom stroke.

Rehabiliteringen efter en stroke består av flera olika delar: arbetsterapi, talterapi, fysioterapi och neurofysiologisk träning. Ibland behövs bara en del av dessa, och ibland behövs flera delar – till exempel kurator eller psykolog.

Arbetsterapeutens uppgift är att hjälpa den drabbade att klara av alla nödvändiga vardagsaktiviteter. Målet med denna behandling är att den drabbade ska kunna leva så oberoende som möjligt. Arbetsterapeuten kan till exempel hjälpa till att träna upp förmågan att använda hjälpmedel.

Fysioterapeuten hjälper den drabbade att träna upp sina fysiska funktioner, det muskoloskeletala systemet. Det innefattar sådant som hållning, balansförmåga, koordinering, muskelstyrka och rörlighet.

Logopeden hjälper den drabbade att träna upp talförmågan, vilket behövs om stroken har drabbat talcenter i hjärnan så att talförmågan är påverkad. Logopeden kontrollerar också om förmågan att svälja är påverkad, och om det behövs någon behandling för att förebygga till exempel lunginflammation.

På längre sikt kan även andra problem behöva behandlas, till exempel neurologiska problem så som apraxi som är en funktionsnedsättning av motoriken, eller begränsningar i synfältet.

Efter en allvarlig stroke är allting man gör rehabilitering. Att klä på sig, laga mat, sköta hygienen och så vidare hör till rehabilitering. Det är den första tiden efter en stroke som man ser vilka svårigheter som har uppkommit till följd av stroken, och utifrån det sätter man upp en rehabiliteringsplan med huvudmål och flera delmål.

Det är viktigt att aldrig sluta träna och hålla i gång efter en storke, eftersom förbättringar kan se hela livet. Man blir på så sätt aldrig färdigrehabiliterad efter en stroke, utan kan förbättras hela tiden.

Free Appointment Booking

NYU Dentistry has also established a global network
BOOK AN APPOINTMENT