Olika typer av rehabilitering

Det finns flera olika typer av rehabilitering, och vilken som behövs beror på vilken typ av sjukdom eller skada det handlar om. Många gånger behövs också flera olika delar, samtidigt eller efter varandra. När man pratar om olika typer av rehabilitering som syftar man på dessa fyra: medicinsk rehabilitering, arbetsplatsinriktad rehabilitering, arbetsmarknadsinriktad rehabilitering och social rehabilitering.

Medicinsk rehabilitering

När det handlar om medicinsk rehabilitering så är det hälso- och sjukvården som har huvudansvaret. Syftet med den medicinska rehabiliteringen är att förbättra, behålla eller återställa funktionsförmågan. Här kan det handla om undersökningar, behandlingar, hjälpmedel, rådgivning och funktionsprövningar.

Arbetsplatsinriktad rehabilitering

På arbetsplatsen är det arbetsgivaren som har huvudansvaret för rehabiliteringen. Syftet här är att den anställda ska kunna komma tillbaka till arbetet. Det kan behövas anpassning av arbetsplatsen, ändrade eller anpassade arbetstider eller arbetsuppgifter, tekniska hjälpmedel och så vidare.

Arbetsmarknadsinriktad rehabilitering

Det är Arbetsförmedlingen som har huvudansvaret för den arbetsmarknadsinriktade rehabiliteringen. Syftet med denna rehabilitering är att stärka den sjuka eller skadades ställning på arbetsmarknaden. Detta görs genom till exempel vägledning, yrkesutbildning och/eller arbetsplatsförmedling.

Social rehabilitering

Här är det kommunens socialtjänst som har huvudansvaret. Syftet med den sociala rehabiliteringen är att skapa en ekonomisk trygghet, social trygghet samt en fungerande social samvaro. Detta kan göras med hjälp av till exempel sociala nätverk, vård och behandling vid missbruk och/eller insatser från andra myndigheter.

Free Appointment Booking

NYU Dentistry has also established a global network
BOOK AN APPOINTMENT