Rehabilitering och Försäkringskassan

Försäkringskassan är ofta iblandad under rehabilitering. Här handlar det förstås till stor del om att man med stor sannolikhet är sjukskriven en tid efter en olycka eller vid sjukdom, och därefter kanske börjar jobba deltid.

Under en rehabilitering samverkar flera olika instanser. Hälso- och sjukvården har huvudansvaret för den medicinska rehabiliteringen, och arbetsgivaren har huvudansvar för rehabilitering på arbetsplatsen. Försäkringskassans roll är att utreda behovet av arbetslivsinriktade åtgärder och att samordna insatser från hälso- och sjukvården, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och så vidare.

Även Försäkringskassans mål är att den sjuka eller skadade ska kunna återgå till arbete eller till arbetssökande. Den som är sjuk eller skadad ska själv medverka i planeringen och åtgärderna, samt aktivt medverka i sin rehabilitering. Gör man inte detta så kan man förlora sin rätt till ersättning.

Försäkringskassans uppgifter är att bedöma arbetsförmågan och rätten till ersättning, utreda om den skadade eller sjuka skulle klara ett arbete på den vanliga arbetsmarknaden trots skada eller sjukdom, vid behov samordna nödvändiga åtgärder, vid behov kalla till avstämningsmöte samt vid behov göra en försäkringsmedicinsk utredning.

Free Appointment Booking

NYU Dentistry has also established a global network
BOOK AN APPOINTMENT