Arbetsanpassning och rehabilitering

Arbetsanpassning är en mycket viktig del av rehabiliteringen. Om det redan finns en arbetsplats är målet vanligtvis att man ska kunna återgå till den. Är det möjligt att återgå till arbetsplatsen så försöker man få frånvaron att bli så kort som möjligt.

Målet är i första hand att man ska kunna återgå till sitt ordinarie arbete. Om detta inte är möjligt så är målet i stället ett annat arbete hos samma arbetsgivare. Är det inte heller möjligt så blir målet att man ska hitta ett annat arbete som fungerar.

På arbetsplatsen behövs ofta anpassningar. Det kan vara tillfälligt just när man kommer tillbaka till arbetet och en tid därefter, eller permanenta anpassningar. Anpassningarna kan handla om allt från arbetsuppgifter och arbetstider, till hjälpmedel och andra anpassningar på själva arbetsplatsen.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

En arbetslivsinriktad rehabilitering innebär helt enkelt att målet är att den skadade eller sjuka ska kunna återgå till arbetet, eller att anpassa arbetsplatsen så att det fungerar att komma tillbaka dit.

På arbetsplatsen är det arbetsgivarens ansvar att anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifter och arbetstider. Om det inte är möjligt att göra tillräckliga anpassningar så kan det ibland vara ett alternativ att byta arbetsplats.

En arbetslivsinriktad rehabilitering är en samverkan mellan flera instanser, ofta mellan till exempel sjukvården och arbetsplatsen och ibland mellan fler än så. Ofta påbörjas den arbetslivsinriktade rehabiliteringen redan under sjukskrivningen, genom att man arbetar mot målet att kunna återgå till arbetet.

På arbetsplatsen kan man sedan anpassa miljön, arbetsuppgifter och arbetstider för att det ska fungera att återgå till arbetet. Ibland är det även nödvändigt med hjälpmedel på arbetsplatsen. Det är också viktigt att arbetsgivaren håller kontakt med den anställda redan under sjukskrivningen.

Exakt hur den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ser ut varierar, precis som all annan rehabilitering. Den kan även bestå av till exempel arbetsträning eller utbildning. Det är dock viktigt att rehabiliteringen alltid utformas utifrån, och tillsammans med, den sjuka eller skadades behov.

Free Appointment Booking

NYU Dentistry has also established a global network
BOOK AN APPOINTMENT